Remote Einwahl

 
Informationen zu SEVA Terminalserver-Remote und -Mobile:
 

Terminalserver-Remote (für private Endgeräte):

https://tsr.seva.f-i.de
https://mstsr.seva.f-i.de (Alternativzugang über Münster)

Terminalserver-Remote-Mobile (für corporate iPads, über MDM gemanaget):

https://tsrm.seva.f-i.de
https://mstsrm.seva.f-i.de (Alternativzugang über Münster)